Home Tabulka

Tabulka čísel ABC

Připravil jsem přehlednou tabulku všech standartních vyšlých čísel ABC (bez speciálů a vystřihovánek). Je v ní dobře vidět, které ročníky ve kterých letech vycházely,
kdy se změnilo vydávání z kalendářního roku na školní a zase zpět, kolik měly jednotlivé ročníky čísel a čísla zase počet stran, jaký byl náklad ročníku i cena
jednotlivého výtisku. Větší změny jsou barevně odlišeny. Poslední 2 sloupce ukazují, kolik čísel do konce daného ročníku vyšlo (absolutní číslování)
a která byla ta jubilejní. Tabulka se vyvíjí a stále doplňuje, takže pokud najdete nějakou nesrovnalost nebo víte něco více, uvítám pomoc, děkuji.

Zdroj:
[1] Vlastislav Toman: Můj život s abc - ábíčkem, vydalo Nakladatelství Ostrov, Praha 2005
[2] Jednotlivé časopisy ABC

(Vytvořeno 22.7.2012, aktualizace 8.7.2017 další roky, šéfredaktoři a ceny, 11.7.2017 - náklad a loga, autor: V.Pokorný)