Home Ročník 1

Ročník 1 (1957)
Zde budou postupně přibývat informace o jednotlivých číslech, náhledy obálek, přehledy článků včetně autorů a grafiků, popis příloh apod.
Všechny zde uvedené informace jsou indexovány a lze tak databázi prohledávat.


Redakce:
Vedoucí redaktor: Jan Čeřovský
Výtvarný redaktor: Sláva Jílek
Redakční rada: ing.Milan Hořejší, Karel Choc, Zdeněk Kalous, ing.Zdeněk Michalec,
                       Zdeněk Škoda, ing.Radoslav Šrot, Jaroslav Vachek
Neuvedeni: Vlastislav Toman
Adresa redakce: PRAHA 3, nám. M.Gorkého 24, tel. 23-00-11, 22-10-41
Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě
Tiskne Svoboda, grafický závod, n.p., Praha Smíchov

Vlevo: Tiráž "Jedničky" - prvního čísla ABC, umístění strana 2 vlevo dole.
Číslo: 1 (vyšlo: 22.1.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: M.Liďák
Články:
Obrázky:
Přílohy:
Vystřihovánky:
Kreslený seriál:

  Číslo: 2 (vyšlo: 25.2.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: J.Kovařík

 
Číslo: 3

 

Číslo: 4Číslo: 5


 
Číslo: 6 (vyšlo: 17.6.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: M.Liďák


Číslo: 7 (vyšlo: 18.7.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: F.Škoda


Číslo: 8 (vyšlo: 15.8.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: Ray Bradbury: Zlatá jablka ze slunce, Čtěte na str.5


Číslo: 9 (vyšlo: 12.9.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: S.Jílek


Číslo: 10 (vyšlo: 10.10.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: J.Nosek


Číslo: 11 (vyšlo: 16.11.1957, náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: M.Liďák


Číslo: 12 (vyšlo: před Vánočními svátky :-), náklad: 50000, stran: 32, cena: 2,-)
Obálka: M.Liďák