Home Kropáček, Pavelka: Papíroví hrdinové - křest knihy 1.12.2017

Kropáček, Pavelka: Papíroví hrdinové - křest knihy 1.12.2017


Je mou milou povinností upozornit na slavnostní křest knihy Papíroví hrdinové 2,
který se koná 1.12.2017 na konferenci legionářů v Národním památníku na Vítkově
v Praze. A protože se touto dobou právě tiskne, jde o skutečně horkou novinku.

Vedle vystřihovánek všemožných hradů, zámků, staveb, strojů, raket, formulí apod.
se často zapomíná na toho, kdo to vše stvořil a je i uživatelem - člověka.
A právě lidé v dobovém odění jsou, co mnohdy u vystřihovánek chybí.
Tým Papírových archeologů se rozhodl tento nedostatek napravit a
podrobně zdokumentovat "lidské vystřihovánky" v různých historických epochách.
V současné době pracuje souběžně na 4 publikacích, které jsou dokončovány
v různém pořadí u příležitosti vhodných historických výročí a událostí.

V plánu jsou zatím 4 tematické sešity vystřihovánek Papírových hrdinů:
1. Před Bílou Horou - rozsáhlé období, připravuje se
2. Vojáci od Bíle Hory do začátků Čs. Republiky (1620-1920) - křest 1.12.2017
3. Československá armáda (1920 - 1992) - připravuje se (2018-2019)
4. Sokolové - u příležitosti 100.výročí ČR a XVI. všesokolského sletu (2018)

Jak z názvu vyplývá, pro unikátní knižní řadu se připravuje vlastní česká doména.

Vážení a milí, kolegové drazí nejen nůžkami vládnoucí,

 jménem tvůrců a všech dalších, kteří více než půl rok přikládali ruce k dílu, si vás dovolujeme
pozvat na křest nové publikace vzniklé v tvůrčí dílně papírových archeologů, který se koná
v pátek 1.12.2017 v 17:15 v Národním památníku na Vítkově v Praze.

Kniha, respektive sešit s vystřihovánkami, se jmenuje Papíroví hrdinové.cz a
zve nás do světa
papírových vystřihovacích vojáčků, tak jak je zachytili současní
ale především dávní výtvarníci.
Svazek, v pořadí již druhý, tentokrát mapuje období
od bitvy na Bílé hoře po československé legie 1. světové války.

Děkujeme Československé obci legionářské za zásadní podporu, bez níž by tato publikace nevznikla.
Křest Papírových hrdinů je začleněn do programu Konference ČsOL "ZBOROV, NÁŠ VZOR!"
konané v Národním památníku na Vítkově.

Příchod pro účastníky křtu od 17:00 na základě vašeho potvrzení účasti do čtvrtka 30.11. 2017.
 

Po křtu následuje pro zájemce individuální prohlídka památníku. 
Adresa: U Památníku 1900, Praha 3

Na shledanou s hrdiny nejen papírovými se s vámi těší

Josef Kropáček a Robert Pavelka - autoři.

(29.11.2017 V.Pokorný)  Zdroj: tým Papírová archeologie